FinancialQuest

bedrijfsadvies

Zakelijke financieringsaanvraag:

Het aanvragen van een zakelijke financiering voor werkkapitaal, investering in onroerend goed of transportmiddelen/apparatuur lijkt zo makkelijk. Jaarcijfers online aanleveren en uw financier geeft snel antwoord. Vaak vragen zij echter ook een investerings- en financieringsbegroting, prognose van de winst- en verliesrekening na de investering en een liquiditeitsprognose. Verder zijn er nog hele branche specifieke zaken waar financiers informatie over wensen te ontvangen. Het verzamelen en aanleveren van al deze informatie kost veel van uw kostbare tijd.

 

FinancialQuest ontzorgt u door de financieringsaanvraag volledig voor u op te stellen en in te dienen bij één of meerdere financiële instellingen. Wanneer u dit wenst kunnen wij alles voor u uit handen nemen, totdat de offertes ontvangen zijn en u alleen een keuze hoeft te maken. Hoe pakken wij dit aan?

 

Wij stellen het financieringsverzoek voor u op met daarin een beschrijving van de onderneming, het investerings- en financieringsplan en de toelichting daarop. Vervolgens maken wij een prognose voor de winst- en verliesrekening en de balans na investering om de effecten van de investering zichtbaar te maken. Indien noodzakelijk zullen wij belangrijke mutaties in de jaarcijfers van de afgelopen jaren verantwoorde. Wanneer er sectorspecifieke risico’s of aandachtspunten zijn, dan zullen wij deze expliciet benoemen voor de financier, zodat deze snel een goede financieringsbeslissing kan nemen. Indien gewenst stellen wij ook een liquiditeitsprognose op. Na ontvangst van de offerte(s) geven wij u advies voor de beste keuze.

 

Met alle belangrijke financiële instellingen (waaronder de belangrijke banken, leasemaatschappijen, Qredits en diverse crowdfunders, maar ook private investeerders) hebben wij directe contacten, waardoor wij snel kunnen schakelen. Wanneer u FinancialQuest inschakelt heeft u:

·        Tijd voor uw dagelijkse werkzaamheden

·        Uw verzoek volledig uitbesteed

·        Onafhankelijk advies

·        Mogelijk meerdere offertes

·        Scherpe financieringsaanbieding